Обратна осмоза во домот е шестстепен филтер. Се користи за прочистување на градска / бунарска вода, во зависност од моделот што може да го обработува од 7 до 10 литри на час.
Се инсталира (обично) под мијалникот, но само позиционирањето зависи од слободниот простор на местото за инсталација, бидејќи системот е модуларен, тој може да се постави насекаде. Повеќето прочистувачи работат под притисок на градот, тие не трошат електрична енергија. Квалитет на прочистена вода – подобра од било која флаширана вода.

Остави коментар


    [wpgdprc "Се согласувам дека моите доставени податоци може да се собираат и чуваат."]