Одржување на системот е една од најважните работи. Времетраење од една година филтри пред и потоа. Промена на филтри, дезинфекција и озонација на системот е битен фактор еднаш годишно за да функционира и работи како што треба. Грижете се за вашите системи за чиста и квалитетна вода.

Остави коментар


    [wpgdprc "Се согласувам дека моите доставени податоци може да се собираат и чуваат."]