about

01

Нашиот филтер отстранува 99% олово и азбест и 62 други штетни загадувачи.

02

Овозможува одлична долгорочна вредност – уживајте во свежа, чиста вода

03

Мали димензии – идеално за ограничени простори. Најдобра алтернатива за да не купувате флаширана вода.