пумпа

пумпа

Прикажан е еден резултат

  • $0.00

    5 Стадиуми на Реверзна Осмоза со пумпа

    5 стадиуми на реверзна осмоза со пумпа, со резервоар и славина. Има три предфилтери (полипропилен 10“ - 1µм, зрнест активиран јаглен 10“, цврст активиран јаглен 10“ - 5µм), мембрана 75 ГПД и линеарен зрнест активиран јаглен за подобрување на вкусот и мирисот на водата.